PŘIJMEME PROJEKTANTKU / PROJEKTANTA, HPP i brigáda. Volejte 602 392 309 nebo pište na hajkova@gastro-projekt.cz

NOVÉ KONCEPTY, PORADENSTVÍ, STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORIZACE, 3D VIZUALIZACE, DOZOR, TENDRY, POSUDKY…

Nabídka služeb

Společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o se zabývá především zpracováním projektové dokumentace ve všech stupních. Projektovou dokumentaci zpracováváme v digitálním provedení (Auto CAD a REVIT) a tiskové výstupy jsme schopni zpracovat v černobílém i barevném provedení až do formátu A0. Také nabízíme řadu souvisejících služeb v oblasti poradenství.
Naše činnosti jsou zejména tyto:

NOVÉ KONCEPTY

Specializujeme se na vytváření nových neobvyklých konceptů a vážíme si osvícených investorů - vizionářů, kteří chtějí přijít na trh s něčím novým. Těmto poskytujeme veškeré naše dosavadní znalosti z oboru a snažíme se tak přispět k životaschopnosti těchto nových forem GASTRONOMIE. Je nám ctí, že jsme se mohli podílet na takových projektech, jakými jsou např. asijské restauranty SIA nebo TARO, cukrářství SKÁLA, nebo restaurace s otevřenými kuchyněmi ENTRÉE, NEXT DOOR, STODOLA, LA LOCA, DIVINIS a mnohé další…

PORADENSTVÍ

Klientům standardně poskytujeme odborné poradenství, jako součást objednané projektové dokumentace či studie. V určitých případech lze tuto službu objednat i samostatně. Vyjadřujeme své názory otevřeně a upřímně se snažíme posoudit technickou, profesní i obchodní stránku každé nově budované restaurace, hotelu či jiného gastroprovozu.

STUDIE

Studii považujeme za nejdůležitější část projektové dokumentace. Studie určuje základní koncepční, provozní a technologické řešení budoucího provozu v souladu s úvodním zadáním klienta.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekty zpracováváme ve všech stupních.

Studie (spolupráce na ÚR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW, DVZ)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

AUTORIZACE

Každá námi zpracovaná projektová dokumentace v úrovni DSP, ZSPD a DSJ je samozřejmě autorizována autorizovaným technikem nebo inženýrem. V našem týmu jsou celkem tři autorizované osoby ČKAIT v oboru TZS (TZB) se specializací na obor TECHNOLOGIE GASTRO.

3D VIZUALIZACE, TECHNICKÝ DOZOR, ODBORNÉ POSUDKY atd.

 

 

Mám zájem