A32 ATELIER - Ing. Arch Ivan Kolář

Ing. Hron - reakce na zpracování projektu RDS Restaurace PALOMA Průhonice
0 Kč (cena bez 0% DPH)
„…Úroveň podkladů s jakou se málokdy setkáváme - podrobné, srozumitelné a přehledně zpracované – VGT má náš obdiv“