NOVÉ KONCEPTY, PORADENSTVÍ, STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORIZACE, 3D VIZUALIZACE, DOZOR, TENDRY, POSUDKY…

Nabídka služeb

Společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o se zabývá především zpracováním projektové dokumentace ve všech stupních. Projektovou dokumentaci zpracováváme v digitálním provedení (CAD) a tiskové výstupy jsme schopni zpracovat v černobílém i barevném provedení až do formátu A0. Také nabízíme řadu souvisejících služeb v oblasti poradenství.
Naše činnosti jsou zejména tyto:

01

NOVÉ KONCEPTY

Specializujeme se na vytváření nových neobvyklých konceptů a vážíme si osvícených investorů - vizionářů, kteří chtějí přijít na trh s něčím novým. Těmto poskytujeme veškeré naše dosavadní znalosti z oboru a snažíme se tak přispět k životaschopnosti těchto nových forem GASTRONOMIE. Je nám ctí, že jsme se mohli podílet na takových projektech, jakými jsou např. asijské restauranty SIA nebo TARO, cukrářství SKÁLA, nebo restaurace s otevřenými kuchyněmi ENTRÉE, NEXT DOOR, STODOLA, LA LOCA, DIVINIS a mnohé další…

02

PORADENSTVÍ

Klientům standardně poskytujeme odborné poradenství, jako součást objednané projektové dokumentace či studie. V určitých případech lze tuto službu objednat i samostatně. Vyjadřujeme své názory otevřeně a upřímně se snažíme posoudit technickou, profesní i obchodní stránku každé nově budované restaurace, hotelu či jiného gastroprovozu.

03

STUDIE

Studii považujeme za nejdůležitější část projektové dokumentace. Studie určuje základní koncepční, provozní a technologické řešení budoucího provozu v souladu s úvodním zadáním klienta.

04

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekty zpracováváme ve všech stupních.

  • Studie (spolupráce na ÚR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW, DVZ)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

05

AUTORIZACE

Každá námi zpracovaná projektová dokumentace v úrovni DSP, ZSPD a DSJ je samozřejmě autorizována autorizovaným technikem nebo inženýrem. V našem týmu jsou celkem tři autorizované osoby ČKAIT v oboru TZS (TZB) se specializací na obor TECHNOLOGIE GASTRO.

06

3D VIZUALIZACE

U projektů, kde jsou kladeny vysoké nároky na vizuální stránku, nebo na koordinaci profese GASTRO a interiér, nabízíme zpracování 3D vizualizací. Nechceme jít cestou kompromisů, a proto tyto vizualizace zajišťujeme prostřednictvím specializovaného externího spolupracovníka, který díky svému odlišnému hardwarovému i softwarovému vybavení zpracovává tyto vizualizace v nejvyšší kvalitě. Celý proces zpracování vizualizace od vstupních podkladů po výslednou podobu dozorujeme a kontrolujeme.

07

TECHNICKÝ DOZOR

Provádíme technický dozor v rámci naší specializace, tj. technologie gastro. Jedná se o činnost osoby pověřené klientem nad souladem kvantitativních, technických a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou a zejména zařízením.

08

ODBORNÉ POSUDKY

Na základě požadavku našich klientů jsme začali zpracovávat též odborné posudky, které mohou řešit problematiku kapacity, technické způsobilosti, hygienické nezávadnosti, posouzení z hlediska plochy a dispozice atd.

Mám zájem